İleri Veri Tabanı Uygulamaları Dersi

DataBase

İleri Veri Tabanı Uygulamaları Dersi

Slaytlar Slayt İçeriği İndirme Bağlantıları
İleri Veri Tabanı Uygulamaları Slayt-1 Veri Tabanına Giriş Power Point (PPTX) PDF
İleri Veri Tabanı Uygulamaları Slayt-2 Gereksinim Analizi ve ER Diagramı Power Point (PPTX)
Vize I Vize 1 için Ödev %20 Değerindedir. PDF
Tablo Script Veri Tabanı Otomatik Tablo Ekleme. TXT
T-SQL Çalışma Dökümanı Vize 2 için Çalışma Dökümanı. PDF

insert-code

using System;
using System.Collections;
using System.Configuration;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Web;
using System.Web.Security;
using System.Web.UI;
using System.Web.UI.HtmlControls;
using System.Web.UI.WebControls;
using System.Web.UI.WebControls.WebParts;
using System.Xml.Linq;
using System.Data.Sql;
using System.Data.SqlClient;