İleri Veri Tabanı Uygulamaları Dersi

DataBase

İleri Veri Tabanı Uygulamaları Dersi

İleri Veri Tabanı Uygulamaları Dersi

Slaytlar Slayt İçeriği İndirme Bağlantıları
İleri Veri Tabanı Uygulamaları Slayt-1 Veri Tabanına Giriş Power Point (PPTX) PDF
İleri Veri Tabanı Uygulamaları Slayt-2 Gereksinim Analizi ve ER Diagramı Power Point (PPTX)
Vize I Vize 1 için Ödev %20 Değerindedir. PDF
Tablo Script Veri Tabanı Otomatik Tablo Ekleme. TXT
T-SQL Çalışma Dökümanı Vize 2 için Çalışma Dökümanı. PDF
Final Çalışma Proje Final için Çalışma Projesi ASP.NET ASP.NET

Final Proje olacaktır ve Final zamanı imza karşılığı toplanacaktır. Projeniz için yazdığınız raporlar maksimum 1 sayfayı geçmeyecektir.

Proje raporlarınızı sınav günü size verilen sınav kağıtlarınıza yazacaksınız.

Projede kullanılacak yazılımlar SQL Server Management Studio ve Visual Studio 2017’dir.

Final Projesinde kurguladığınız herhangi bir veri tabanının kayıtlarını Web application tarafında, MS-SQL veri Tabanına yazmanız gerekmekedir. Projenizde en az 2 tablo ve en az 1 ilişki olmalı. Web Application tarafında GridView tablolarında ilişkili SQL içeriklerini tablo olarak çekmelisiniz. İlgili Projeyi indirip öğrenebilirsiniz. Proje için birde kısa versiyon bir video siteye yüklenecektir.